pro děti a mladé lidi

V Diakonii provozujeme 16 škol pro děti s různým postižením. Oproti běžným školám se v mnohém liší: do třídy chodí jen pár dětí a probíraná látka se přizpůsobuje jejich možnostem. Ve škole se mohou naučit třeba dorozumívat se s okolím bez použití řeči, vařit nebo nakupovat.

Dětem pomáháme také v azylových domech, nízkoprahových klubech nebo přímo v rodinách. Usilujeme o to, aby děti mohly zůstat se svými rodiči a rozvíjely se i navzdory zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu.