o DIAKONII

 • Jsme jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství.
 • Pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. 
 • Každý člověk je pro nás důležitý.
 • Působíme na 143 místech v celé republice, pomáháme i ve světě. Máme své pobočky téměř ve všech krajích ČR a také aktivity v 10 zemích světa.

Kolika lidem jsme pomohli za rok?

Celkem jsme v roce 2017 podpořili více než 29 000 lidí. Z toho například:

 • 4312 seniorům a nevyléčitelně nemocným jsme umožnili důstojný život doma nebo v našich zařízeních. Těmto klientům naši pracovníci věnovali 320 448 hodin.
 • 1522 lidí s postižením u nás našlo domov, práci nebo smysluplnou náplň života
 • více než 9000 ohrožených dětí, teenagerů a rodin využilo našich preventivních služeb
 • 4940 lidí se na Diakonii obrátilo v krizové situaci. Z toho bylo např. 758 obětí obchodu s lidmi.
 • 440 dětí a žáků navštěvovalo naše speciální školy
 • 3600 lidí se vzdělávalo na 353 kurzech v Diakonické akademii
 • v 10 zemích světa jsme podpořili 2514 jednotllivců a 180 rodin
 • 2000 pečujícím jsme pomohli prostřednictvím projektu Pečuj doma a odpověděli jsme na 400 dotazů v poradně
 • 183 rodin doprovázíme při pěstounské péči

(Čísla vycházejí ze statistik roku 2017)

Chcete se na něco zeptat nebo nám něco vzkázat? Kontaktujte nás.